Η “SUGARFISH Ι.Κ.Ε.” είναι εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων.